Stal de Poggebelt

 

Al twintig jaar zijn wij(mijn partner Miriam van der Laan en ik) fokkers van Nederlandse Landgeiten.  Zoals bij veel hobby’s rol je daar in.  In 1998 geleden kwamen we in ’t Harde wonen in een huis met bijna 1 hectare grond daarbij. We hadden al dwerggeiten, maar we realiseerden ons dat die ‘kleine’ geiten nooit in staat zouden zijn om al het gras te verwerken. Er was maar 1 conclusie mogelijk: er moesten grotere geiten komen.

Via via zijn we toen in contact gekomen met Ronnie van Droffelaar. We kochten bij hem 3 geiten. Het betrof een bijna witte geit met lam en een wildkleur geit. We hadden ons grondgebied met een aantal stroomdraden omheind en dachten gereed te zijn om de geiten los te laten.  De ervaring die toen volgde heeft ons meteen duidelijk gemaakt dat het houden van Nederlanse landgeiten niet zo simpel is. Meteen nadat we de geiten loslieten vlogen ze dwars door de stroomdraden en zijn we heel wat uren bezig geweest om ze weer te vangen. De boodschap was duidelijk: er moest naast draad ook gaas om de wei! Vanaf dat moment zijn er weinig vluchtpogingen meer geweest.

Er is in de loop van de jaren veel veranderd. De eerste jaren kochten wij er nog wel eens een geit bij, maar vaak gaf dit toch gedoe in de kudde. De bijgekochte geiten zijn dan ook  bijna allemaal weer vertrokken. 

Een van de belangrijkste kenmerken van onze kudde is dat de geiten een lange vacht hebben.  Wat dat betreft streven we naar eenheid.

 

Sinds juli 2008 wonen we in Nieuw Heeten. Ook nu weer wonen we prachtig en als bonus hebben we ons grondgebied bijna verdubbeld. We beschikten nu over 1,8 hectare. Voor ons  reden om in 2008 de geitlammeren  bijna allemaal aan te houden.  Een van deze geitlammeren had een bruine aalstreep. Een nieuw idee was geboren. Waarom niet proberen om naast de basiskudde ook nog een kudde te creëren van geiten met een wildkleur factor.  Om dit idee gestalte geven zijn we enigszins afgestapt van het principe om geen geiten meer bij te kopen. We hebben in 2008 3 lammeren bijgekocht die een wildkleur basis hebben. In het najaar van 2009 hebben we een zestal geiten laten dekken door een wildkleur bok. In de rubriek lammeren kun je daar geregeld de resultaten van zien.

 

In 2012 heeft de Stichting Zeldzame Huisdierrassen ons erkend als fokcentrum van de Nederlandse landgeit. Een erkenning voor onze fokkerij! Jaarlijks laten we 12 geiten dekken en dat levert ieder jaar in februari weer een heleboel nieuwe lammetjes op!

 

In 2013 hebben we op 5 minuten lopen van ons huis nog een hectare weiland gekocht. Nu kunnen de bokken en de geiten door het jaar heen eenvoudig van elkaar gescheiden gehouden worden. In de zomer wordt een deel van dit land gehooid, in de winter hebben de bokken de ruimte!

 

In 2017 zijn we begonnen met de opleiding tot keurmeester, die hebben we in 2018 met goed gevolg afgerond. 

 

Maar ideeën zijn er nog genoeg en zullen er in de toekomst ook nog wel komen. Op dit moment zijn we enkele jonge bokken aan het leren om voor de kar te lopen.

Belangrijk bij dit alles is veel contact met collega-fokkers. Zorg dat je een leuk netwerk hebt en wissel ervaringen uit. Dit houdt het interessant.

Wie interesse heeft om te komen kijken is van harte welkom op ons adres in Nieuw Heeten: Poggebeltweg 7

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb