Home » Stal de Poggebelt

Stal de Poggebelt

 

Al ruim tien jaar zijn wij(mijn partner Miriam van der Laan en ik) fokkers van Nederlandse Landgeiten.  Zoals bij veel hobby’s rol je daar in.  Ruim 10 jaar geleden kwamen we in ’t Harde wonen in een huis met bijna 1 hectare grond daarbij. We hadden al dwerggeiten, maar we realiseerden ons dat die ‘kleine’ geiten nooit in staat zouden zijn om al het gras te verwerken. Er was maar 1 conclusie mogelijk: er moesten grotere geiten komen.

Via via zijn we toen in contact gekomen met Ronnie van Droffelaar. We kochten bij hem 3 geiten. Het betrof een bijna witte geit met lam en een wildkleur geit. We hadden ons grondgebied met een aantal stroomdraden omheind en dachten gereed te zijn om de geiten los te laten.  De ervaring die toen volgde heeft ons meteen duidelijk gemaakt dat het houden van Nederlanse landgeiten niet zo simpel is. Meteen nadat we de geiten loslieten vlogen ze dwars door de stroomdraden en zijn we heel wat uren bezig geweest om ze weer te vangen. De boodschap was duidelijk: er moest naast draad ook gaas om de wei! Vanaf dat moment zijn er weinig vluchtpogingen meer geweest.

Er is de laatste jaren veel veranderd. De eerste jaren kochten wij er nog wel eens een geit bij, maar vaak gaf dit toch gedoe in de kudde. De bijgekochte geiten zijn dan ook allemaal weer vertrokken en op dit moment bestaat de kudde volwassen dieren uit een groep die allemaal terug te voeren zijn naar 1 stammoeder. Een van de belangrijkste kenmerken van onze kudde is dat de geiten een lange vacht hebben.  Wat dat betreft streven we naar eenheid.

Sinds juli 2008 wonen we in Nieuw Heeten. Ook nu weer wonen we prachtig en als bonus hebben we ons grondgebied bijna verdubbeld. We beschikken nu over 1,8 hectare. Voor ons  reden om in 2008 de geitlammeren  bijna allemaal aan te houden.  Een van deze geitlammeren heeft een bruine aalstreep. Een nieuw idee is geboren. Waarom niet proberen om naast de basiskudde ook nog een kudde te creëren van geiten met een wildkleur factor.  Om dit idee gestalte geven zijn we enigszins afgestapt van het principe om geen geiten meer bij te kopen. We hebben in 2008 3 lammeren bijgekocht die een wildkleur basis hebben. In het najaar van 2009 hebben we een zestal geiten laten dekken door een wildkleur bok. In de rubriek lammeren kun je daar geregeld de resultaten van zien.

Ideeën zijn er genoeg en zullen er in de toekomst ook nog wel komen. Belangrijk bij dit alles is veel contact met collega-fokkers. Zorg dat je een leuk netwerk hebt en wissel ervaringen uit. Dit houdt het interessant.

Wie interesse heeft om te komen kijken is van harte welkom op ons adres in Nieuw Heeten: Poggebeltweg 7