De bok deel 3

In het decembernummer van 2012 heb ik uitgebreid beschreven welke keuzes we hebben gemaakt met betrekking tot de keuze van de bok voor onze geiten. Een rode draad in dat verhaal was onze poging om dieren met een wildkleur aftekening te fokken.

In het juni-nummer van 2013 heb ik de resultaten beschreven die uit de door onze gekozen combinaties van bokken en geiten te voorschijn kwamen. We hadden toen onder andere de bok Ludo van de Poggebelt gebruikt op onze wildkleur geiten. Ludo was een bok met een lakenaftekening en helaas deze aftekening zagen we terug bij de wildkleur lammeren. Naast Ludo hebben we toen ook een wildkleurbok, Leroy van de Poggebelt, gebruikt in combinatie met een aantal van onze wildkleur geiten. Dit leverde lammeren op met en duidelijk mindere wildkleur aftekening.

Ik sloot toen af met de woorden dat we verder gingen nadenken over hoe te komen tot lammeren met een betere wildkleur aftekening die tegelijkertijd een duidelijk landgeit type zijn met daarbij veel beharing.

In het denken over bokken in de maanden daarna kwamen we steeds meer tot de conclusie dat we op zoek moesten naar een zoveel mogelijk zwarte bok met een duidelijk zwarte aal op de rug.

Wij bezoeken ieder jaar 2 keuringen met onze dieren. Meestal zijn dat de keuringen van Harkema en Oldebroek. Daarnaast proberen we ook rond te kijken op andere keuringen. In 2015 bezochten we zo ook de keuring van Orvelte. In de laatste ronde van de boklammeren zagen we daar het boklam Ouke van de Goudberg . Deze bok voldeed voor een groot deel aan bovengenoemde omschrijving en was daarnaast ook een bok met een prima score op deze keuring(ZG,ZG,ZG,ZG,G,ZG). We konden gelukkig dit boklam van Albert Thalen kopen.

foto Ouke

In september 2015 hebben we Ouke ingezet op een aantal dieren met een wildkleur aftekening. Te weten: Laura van de Poggebelt, Luna van de Poggebelt en Nora van de Poggebelt. En dan maar afwachten. In februari/maart 2016 werden er bij deze 3 geiten 6 lammeren geboren. Vijf maal beboaa en een maal zwbo. Bij de beboaa betrof het 4 bokjes en 1 geitje.

foto lammeren

Zoals aan het begin aangegeven kan het effect van iets wits bij een van de ouders sterk doorwerken. Ouke heeft aan zijn linkerachterpoot wat wit zitten en bij twee van de drie lammeren zie je dat terug. Verder zijn het allemaal dieren met een mooie wildkleur aftekening. De twee boklammeren van Luna waren daarbij voorzien van een mooie brede zwarte aal die ook bij Ouke aanwezig is. Al met al zijn we zeer tevreden over het resultaat. Voor het komende dekseizoen proberen we deze combinatie van bok en geiten nogmaals uit en we zijn daarbij zeer benieuwd of ons denken over dit verervings proces in 2017 opnieuw bevestigd wordt. Wordt dus vervolgd!