De bokkenkar deel 2

Zoals in de vorige landgeit al verteld willen we graag proberen eind 2019 zover te zijn dat we op pad kunnen gaan met onze eigen bokkenkar en bok. We hebben beschreven hoe we aan een kar en tuig zijn gekomen. Nu is het zaak een bok zover te krijgen dat hij het leuk vindt om voor een kar te lopen. Het woord leuk is bepalend. Het dier moet er zin in hebben.

In de zomer van 2018 hebben we onze eigen boklammeren veel geobserveerd. Hoe gedragen zij zich, zijn ze sociaal, hoe ontwikkelen zij zich, zijn ze benaderbaar en zijn ze eerlijk. Op deze manier hoopten we te kunnen bepalen welke bok eventueel geschikt zou kunnen zijn

Echter alleen een bok aanhouden voor de kar gaat ons net iets te ver. Wij zien graag een meerdoelen bok. Dus ook inzetbaar voor de fok

Stappen die we gemaakt hebben:

  1. Kijken naar de dieren met in ons achterhoofd de onderdelen waarop gekeurd gaat worden.
  2. Welke dieren van de eerste selectie zouden eventueel goed ingezet kunnen worden binnen het eigen fokprogramma.
  3. Deze zomer kwam er nog een stap 3 achteraan, welke dieren van stap 1 en 2 zouden ingezet kunnen worden voor de bokkenkar. Wij hebben  daarbij vooral gekeken naar het karakter, beenwerk, de gang, de borstontwikkeling en de stevigheid van de rug en uitstraling.

Uiteindelijk leverde ons dit 2 dieren op:

  • Stefan van de Poggebelt (links op de foto) foto 853a
  • Sietse van de Poggebelt (rechts op de foto)

In dezelfde zomer hebben we nog 2 boklammeren gekocht bij Inez Kooij. Deze 2 lammeren werden vooral gekozen op basis van mogelijke inzet in het fokprogramma bij onze geiten met zijdeling de gedachte hoe zou zo’n dier staan voor een bokkenkar

  • Sebastiaan van de Leliaard (wildkleur achter op de foto) foto 704
  • Sjoerd van de Leliaard (zwarte bok voor op de foto)

Het startpunt voor het trainingstraject van de bokken die eventueel ingezet zouden kunnen worden hebben we bepaald op oktober, direct na het dekseizoen. In de volgende aflevering zullen we daar uitgebreid op ingaan.

Op het moment van schrijven zitten we in begin mei 2019, ruim een half jaar verder. Voor de duidelijkheid wij zijn geen deskundigen in het trainen van bokken. We weten wel veel van de dieren en Miriam heeft ervaring met het beleren van pony’s. Maar het is voor ons een grote ontdekkingstocht met ervaringen die we graag met jullie delen.

Definitieve keuze:

Afgelopen winter hebben we gewerkt met alle de 4 bokken en hebben we veel ontdekt over de dieren en hun karakter en eigenschappen.

Qua ontwikkeling van lijf en leden zijn Sietse en Stefan het verst. Sebastiaan komt goed mee, maar Sjoerd blijft te klein(ook toen we hem kochten was hij kleiner). Je ziet dat er te weinig power inzit om een kar te trekken. Daar komt bij dat hij ook geen plezier beleeft aan het oefenen. Is eigenwijs en zeer tegendraads. Hij gaat dus afvallen bij de inzet voor de bokkenkar. Hij heeft gelukkig wel leuke lammeren opgeleverd.

Sietse en Stefan ontlopen elkaar niet veel qua ontwikkeling. Zouden beide geschikt zijn om voor de kar te staan. Sietse loopt graag voorop en heeft veel plezier in het werken voor de kar. Reageert op de commando’s , heeft veel uithoudingsvermogen en loopt goed. Ook is hij zeer geduldig bij het inspannen en kan veel hebben als we daarbij aan zijn lijf zitten. Stefan daarentegen is lui, kan moeilijk alleen lopen en vliegt alle kanten op. Ook het inspannen gaat minder gemakkelijk. Voor ons moet het plezier van bok en menner voorop staan. We hebben dan ook besloten Sietse prioriteit te geven bij de inzet voor de kar. Stefan blijft wel bij ons. Het is verder een gemakkelijke en mooie bok die ook leuke lammeren oplevert.

En dan Sebastiaan. Deze bok is de gemakkelijkste. Vindt alles goed. Gemakkelijk in te spannen. Blijft rustig staan. Vindt lopen voor de kar leuk, maar ontwikkelt zich wat trager. Het is een wildkleur bok. En we zien steeds bij zowel geit als bok dat deze dieren wat meer tijd nodig hebben om zich te ontwikkelen. Ook mist Sebastiaan wat power op dit moment. Sietse en hij lopen gemakkelijk naast elkaar, dus zit er in de toekomst misschien ook wel een tweespan in.

We gaan dus voor Sietse en Sebastiaan voor de bokkenkar. Het hele proces heeft ons wel geleerd dat door te beginnen met het trainen van 4 bokken er iets meer garantie is dat we een winnaar hebben. Zouden we gestart zijn met alleen Sjoerd dan hadden we toch moeten gaan uitkijken naar een nieuw dier. Het komt ongetwijfeld ook doordat we Sjoerd en ook Sebastiaan in eerste instantie gekocht hebben voor de fok en dat eventuele plaatsing voor een kar minder heeft meegespeeld. Achteraf gezien blijkt ook het karakter, de werkwilligheid en de gang een belangrijk selectiecriterium.

Hans Scheltinga, mei 2019

Maak jouw eigen website met JouwWeb